Ontwikkelen is groeien

Gepubliceerd op 6 juni 2022 om 08:34

Heb je je ooit afgevraagd wat je zou kunnen bereiken als je de juiste leraar had?

‘De Montessori leraar moet niet denken dat hij voor zijn beroep geschikt wordt uitsluitend door te studeren en een ontwikkeld mens te worden. Hij moet in de eerste plaats in zichzelf bepaalde eigenschappen van morele waarde ontwikkelen.

Fundamenteel is de manier waarop hij het kind beschouwt en dit mag niet afhangen van zulke uiterlijke factoren als uitsluitend theoretisch kennis van de eigenschappen van het kind of van onderwijsmethoden en gedragscorrectie. 

De leraar moet zichzelf innerlijk voorbereiden. Hij moet bij zichzelf stelselmatig nagaan om fouten te ontdekken, die belemmerend werken bij zijn omgang met kinderen.

De ware leraar is niet alleen de mens die tracht zich te verbeteren, maar ook die zich vrij maakt van alle barrières in zichzelf, die hem beletten het kind te zien.

Maria Montessori – Het geheim van het kinderleven.’ 

In het kader van de Montessori dag wil ik je aan het denken zetten over wat Maria bedoelde met de houding van de leid(st)er.
Maria vond het in de eerste plaats belangrijk dat een Montessori leraar werkt aan zichzelf.
Zichzelf vrijmaken van alle patronen die hem/haar ervan kunnen weerhouden het kind echt te zien. Ik wil je iets meegeven over de emotionele bankrekening.

Stephen Covey stelde dat er bij elke interactie eigenlijk een positieve of een negatieve ‘storting’ op de wederzijdse mentale bankrekening wordt gedaan. 
Wat een direct effect heeft op onderlinge vertrouwen, wederzijds respect en bereidheid tot wederdienst.

Stort je niet, maar neem je constant op? Dan zal de ander niet snel warm lopen om de ander te helpen. Het wordt een negatieve spiraal en zal ook een negatief effect hebben op jouw band met de ander.

Wanneer je je positief opstelt tegenover de ander door bijvoorbeeld oprecht interesse te tonen, te luisteren met aandacht, complimenten geven etc. bouw je een ‘tegoed’ op die emotionele bankrekening van de ander op. 
Dat zorgt voor een goede, veilige band en dit weer uiteindelijk voor een goede sfeer.

‘Door het kind naar een nieuwe wereld.’

Wij zijn verantwoordelijk voor hun ontwikkeling.
Ze willen leren, kijken naar jou op.
Leef voor met liefde, geduld en respect.
en luister.

Reactie plaatsen

Reacties

Er zijn geen reacties geplaatst.