Zie, leef voor en vooral voel Montessori.


De visie van Maria Montessori wordt in de eerste plaats geleefd.

Hoe je omgaat met mensen, de natuur en de rest daaromheen is een manier van leven.  Een goede leidster spreekt het kind aan in de ziel. 

Dat kan, vind ik, alleen als je zelf in balans bent en jezelf kwetsbaar durft op te stellen. Het echt laten zien, het voorleven, het voelen zodat het kind ziet, leeft en voelt.

'If we are to teach real peace in this world, we shall have to begin with the children'.

Dus zie, leef voor en vooral voel Montessori.

 


BLOG